Het ideale scenario, een goeddraaiend team, hoe krijg je dat?

Patrick Lencioni heeft 5 basisbouwstenen van een ideaal team gedefinieerd op basis van vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken.

Wil je de samenwerking binnen jouw team verbeteren?
Dan dien je te starten aan de basis, het eerste bouwblok, namelijk het vergroten van het onderling vertrouwen.

“Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.”

Patrick Lencioni

Dit zijn de bouwstenen en fundamenten van een team dat écht samenwerkt:

 

1. Onderling vertrouwen.

De basis van een goed draaiend team is onderling vertrouwen. Het bereid zijn om zich binnen de groep kwetsbaar op te stellen, en in alle openheid fouten of zwakheden toe te geven

2. Aangaan van conflicten

Pas als het vertrouwen goed zit zijn teamleden bereid om constructieve discussies en conflicten aan te gaan. Als frustraties of verwachtingen onbesproken blijven heerst er misschien een schijn van kunstmatige harmonie, maar de spanningen lopen op. Dan verdwijnt de bereidheid om samen aan één zeel te trekken als sneeuw voor de zon.

3. Sterke betrokkenheid

Pas als het vertrouwen en de open communicatie goed zit kan er sprake zijn van betrokkenheid in en met het team. Betrokkenheid vereist duidelijkheid over richtingen en prioriteiten én vereist het eenduidig scharen van alle teamleden achter genomen beslissingen. Betrokkenheid maakt dat een team, één in verscheidenheid, dezelfde richting uit gaat.

4. Pakken van verantwoordelijkheid

Een team dat zijn verantwoordelijkheid opneemt zorgt ervoor dat ieder teamlid presteert volgens de afgesproken maatstaven, en rekent hiervoor niet enkel op de leidinggevende of teamlead. Teamleden benaderen zelf collega's en signaleren pro-actief potentiële problemen.

5. Gericht op resultaat

Eens een team goed draait volgt de output. Het is enerzijds belangrijk dat er resultaten worden geleverd, anderzijds is het belangrijk dat het niet elk voor zich is maar dat teamleden elkaar steunen in het opleveren van gezamenlijke teamresultaten.

Image

Hoe scoort jouw team op deze basisbouwstenen?

Benieuwd hoe het nu écht gaat met jouw team?
Via onze team-scan kom je snel te weten waar groeimogelijkheden zitten om je team.
Graag een all-in aanpak? Bekijk ook zeker het Reboot-programma!

B21 | Go beyond!

Als challenger in hart en nieren daag ik Jou uit om het Verschil te maken!
Ga naar een volgend level, pak uitdagingen aan met veel meer Goesting, Durf en Balans.

- 360° online feedback
- individuele coaching en teamoptimalisatie
- advies bij veranderingstrajecten